За нас

Нашата история

първото детско заведение на територията на Община Видин

История

Детска градина „Желязко Попниколов“ е първото детско заведение на територията на Община Видин. Сградата на детската градина е построена през 1939 г. от Видинския митрополит Неофит в памет на единствения му син Желязко, тежко ранен в сражение при Одрин и починал от раните си в Белгия.

През 1948 г. се открива първата група с 25 деца от предучилищна възраст. От 1968 г. до днес в детската градина се обучават и възпитават деца от 2-годишна до 7-годишна възраст. От 2016 г. с решение на Общински съвет – Видин като филиал на детската градина става ДГ „Чучулига“ в село Градец, с една разновъзрастова група.

В детската градина работи високо квалифициран учителски и медицински персонал с дългогодишен опит в работата с деца.

Ние с е стремим да дадем добър старт на нашите деца в образованието , да развием техните заложби и да ги подготвим за успешен прием в училище.

Обучението в детската градина е целодневно. Децата са разпределени в 4 групи по възрастов признак и една разновъзрастова група.

Освен задължителната програма, одобрена от МОН, децата се занимават допълнително с: чуждоезиково обучение – английски език, изобразително изкуство, латино-американски танци, народни танци, футбол и шах. От 2016 г. в първа и втора групи въвеждат принципите и методите на Монтесори педагогиката.

ВИЗИЯ на ДГ„Желязко Попниколов“

Утвърждаване на ДГ „Желязко Попниколов“ в образователна институция с европейско лице и значимост, разпознаваема в национален мащаб, отличаваща се с устойчиво и динамично развитие, конкурентно способна и предпочитана като партньор, съхраняваща националните ценности и традиции, но с иновативно и модерно мислене, в името на изграждане на малката личност – детето.

 

МИСИЯ на ДГ„Желязко Попниколов“

Съхраняване уникалността на детството като основна ценност в педагогическата дейност. Акцентирайки върху специфичната индивидуалност и динамика на развитие на всяко дете, търсейки синхрона и хармонията във физическото, духовното, нравственото, социалното и интелектуалното развитие, да създадем пълноценна и готова личност за училище.

 

 

Новини и събития

ЕКИП

Педагогически персонал

Васка Здравкова

Директор

Християна Александрова

Старши учител

Диана Георгиева

Учител

Изабела Николова

Старши учител

Радослава Петрова

Старши учител

Румяна Гергова

Старши учител

Биляна Борисова

Старши учител

Йоана Ванкова

Учител

Анжелина Георгиева

Старши учител

Валентина Попоескова

Старши учител

Снежанка Василева

музикален старши учител

Йоана Ванкова

Учител

Непедагогически персонал

Лидка Лилова

Счетоводител

Цветелина Иванова

Завеждащ административна служба (ЗАС)

Корнелия Лозанова

Мед. сестра

Пламенка Костова

Помощник-възпитатели

Марияна Каменова

Помощник-възпитатели

Красимира Кирилова

Хигиенист

Надя Иванова

Хигиенист

Анелия Танева

Хигиенист

Димитрина Славкова

Гл. готвач

Емилия Попова

Пом. готвач

Радослав Миланов

Гл. готвач

Николай Костов

Огняр