Проект

Аз, ти, ние и другите – свързани чрез културата

 

Проект

Аз, ти, ние и другите – свързани чрез културата

Цели: Да подпомогне взаимодействието между учениците от различни страни чрез научаване повече за други култури и традиции, литературни и художествени творби, морални ценности.

 

Нашите партньори:

 

Детска градина „Страната на приключенията“- град 
Берлин, Германия.

Детска градина „Зубейде Ханим Анаокулу“- гр Аксарай, Турция

Дата

2006 – 2009г.